Висоти DE і DF паралелограма ABCD дорівнюють 14 см
і 18 см відповідно, а кут EDF дорівнює 30°. Знайдіть площцу
паралелограма АВСD.​
Ответ
5 (3 оценки)
2
ужнеужели 3 года назад
Светило науки - 4648 ответов - 79002 помощи

Ответ: S= 504 см²

Объяснение:

Остались вопросы?