дано: m(KOH)-150г. H2SO4. m(K2SO4)-?
Ответ
0 (0 оценок)
0
sofiakorh128 1 месяц назад
Светило науки - 13 ответов - 0 раз оказано помощи

Відповідь:Отже, маса K2SO4, яка утвориться з 150 г KOH, становить близько 466.5 г.

коротко

Маса K2SO4, яка утвориться з 150 г KOH, становить близько 466.5 г.

Пояснення:Для вирішення цієї задачі, спочатку потрібно визначити хімічну реакцію між KOH (калій гідроксид) і H2SO4 (сірчана кислота):

2 KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2 H2O

За реакцією, одна молекула KOH реагує з однією молекулою H2SO4 за утворення K2SO4 та двох молекул води.

Тепер можемо обчислити масу K2SO4, яка утвориться з 150 г KOH. Спочатку знайдемо молекулярну масу KOH та K2SO4:

KOH: K (39.1 г/моль) + O (16.0 г/моль) + H (1.0 г/моль) = 56.1 г/моль

K2SO4: 2K (39.1 г/моль) + S (32.1 г/моль) + 4O (16.0 г/моль) = 174.3 г/моль

Тепер можемо обчислити кількість молей KOH:

Кількість молей = маса / молекулярна маса

Кількість молей KOH = 150 г / 56.1 г/моль ≈ 2.68 моль

За реакцією, кожна моль KOH утворює одну моль K2SO4, отже кількість молей K2SO4 також буде 2.68 моль.

Тепер обчислимо масу K2SO4:

Маса = кількість молей * молекулярна маса

Маса K2SO4 = 2.68 моль * 174.3 г/моль ≈ 466.5 г

Отже, маса K2SO4, яка утвориться з 150 г KOH, становить близько 466.5 г.

коротко

Маса K2SO4, яка утвориться з 150 г KOH, становить близько 466.5 г.

Остались вопросы?