Установіть відповідність.

1. Трансформатор
2. Коефіцієнт
трансформації
3. Режим під
навантаженням
4. Режим холостого ходу

А. Величина, що дорівнює
відношенню напруг у первинній і
вторинній обмотках трансформатора.
Б. Пристрій, що застосовують для
підвищення або зниження напруги
змінного струму.
В. Пристрій, що перетворює
механічну енергію в електричну.
Г. Робота за замкнутої вторинної
обмотки.
Д. Робота за розімкнутої вторинної
обмотки
Ответ
0 (0 оценок)
0
velinter 2 месяца назад
Светило науки - 214 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Объяснение:

1) Б

2) А

3) Г

4) Д

Остались вопросы?