СРОЧНО!!! КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК!
1-тапшырма: Төмөнкү сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзүңүздөр.

Жай мезгили, он экинчи кабат, агайдын сөзү, жардам бердик, жомок аяктады, атам айтты, короз кыйкырды, ач көз, үйүр жылкы.

2-тапшырма: Түзгөн сүйлөмдөрүңөргө сүйлөм мүчөсү боюнча талдоо жүргүзгүлө(синтаксистик талдоо).
Ответ
1 (1 оценка)
0
belekbaevaadina 2 года назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

щя можеть быть напишууууу

Остались вопросы?