1-тапсырма.


Соғыс-күйретушi куш! Дал солай! Барды жок ететін, тауды жер ететін. Жер бетіндег тiршiлiк атаулының бәрін жалмап жутатын ажал. Сол қанды кезендi еске түcipin. елестететiн газет-журнал матералдары немесе радио-телехабарлар, кинолар аталар де, еш нәрсе де ұмытылган жок.

ерлiгiн мактаныш тұта бізге жеткізді. Иа, содан бері жарты ғасырдан астам уакыт отсе Соғыс-атауы құлаққа жағымсыз, тiршiлiктi қан жылататын, қайғы-қасіретке толы қуру едi. Өзара одақ құру арқылы Германия, Италия секiлдi елдер букіл әлемдi карапы сез. Осыдан 74 жыл бұрын жер бетiн шарпыған сол сұрапыл Ұлы Отан согысы еді. Неміс фашистерiнiн ансап келген арманына 4 жыл iшiнде батырларымыз кажымас ерліктерімен тосқауыл берді. Фашистер максаты жер бетiн отарлап билік өздерiне каратпак болган. Тынышымен емiр кешкелі жүрген халыктын берекетiн алган фашистер жоспары iске аспай, өздері сол согыстың зардабын тартты. Бул согыска 61 мемлекет жан-жактан атсалысты.


Р.Қошқарбаев атамыздың ерлiгi тарихта өз ізін қалдырды. Б.Момышулы Молдағұлова М.Маметова Т.Бигелдинов М.Ғабдуллин секiлдi батырларымыздың

ерлiгi арқасында қазiргi тату емiрiмiзге, бейбіт заманымызға, қуанышты кунiмiзге жеттік. Қазiргi танда батырларымыздың ерлiгiне орай шаралар туде, тiптi, есiмдерiне байланысты кешелер, кітап-жинактары, ауыл атаулары берiлдi. Батырларымыз болашақ ұрпақ үшін жанын құрбан еттi. Мәтiн желiсi бойынша сұрақтарға жауап берiнiздер


1.Мәтіндегі оқиға желiсi не туралы 7(ез ойынды 3-4 сейлеммен жаз) 2.Непiктен адамзат баласы зулмат куш ксоғысты өз қолымен жасауға құштар?

3.Бул согыска канша мемлекет атсалысты?

4.Қайғы-қасiретке топы каралы сез не?

5.Рейхстага ту тіккен казак батырының есiмi

6. Ерлiк-елдiң қасиеті,журектiлiк-жiгiттiн касиеті. Осы накыл сездi кай казак батыры айткан.

7.Осы мәтiндеп ушкыш қазақ батыры кім?


2-тапсырма.


Берілген тест тапсырмаларының дұрыс жауабын белгілеңіз. 1.Сайлемнен қойылмаган тыныс белгiсiн тап


а) жакша


в) тiр


с) дефис


2.Сейлемнен қабаттаса қойылатын тыныс белгілерін тап Бар бiлгенiм-осы» деді ол.


а) пеп белгici,сызықша


в) тiр,сызықша c) сұрау белгiсi,сызықша


3.Сейлемде утiр не үшiн койылган?


Әй,берi кара!


а) кыстырма сез в) каратпа сез


с) одагай


3-тапсырма.


Берiлген сойлемге морфологиялық талдау жаса. Туман-атмосферанын жерге таяу қабатына усақ су тамшыларының


кристалдарының жиналуы.


4-тапсырма


Теменде берілген мәтiннiң тыныс белгiлерiн койып,кайма жазып шық Қазақ ел басына күн туганда жалгыз жанын ку шуберекке түйген жауынгер халык болганУлан байтақ даласының бiр тутам жерi үшiн корку деген сезiмдi жүрегінен жұлып алып тастаган Тiптi арыга бармай ак кешеп Ұлы Отан соғысының апi саргайып үлгермеген катпарлы парақтарына унiлiп қарасақ қазақтардың канды кыргында қаймықпай согысканына анык кезiмiз жетедi Оған мысал айлас аландарында ешпес ерлiк жасаган қайсар жауынгерлерiмiздiң бiр Бауыржан Момышулы едi. Ұзын бойлы қара сұр Момыштын улы Бауыржан сол кезде отыздын үстiндегi жас жiгiт болатын Өз халқын құрметтеп сүймеген адам опасыз онбаган адам деп Бауыржан Момышұлы айтқандай Отан үшiн өз басын әлiмге байлап ажалмен алысып ез урпактарынын ез халкынын намысын қоргаганы вз халкын шын суйетiндiгiнен болса керек


4 балл
Ответ
0 (0 оценок)
2
syersaya 3 года назад
Светило науки - 5 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1.мәтін соғыс кезеңі туралы.Яғни соғыстағы батырлар.Және соғыстағы қиындықтар,халық жағдайы,батырлар ерлігі туралы жазылған.

2.Себебі әр ел өзінің күшін көрсеткісі келеді

3.61 мемлекет

4.Соғыс

5.Р.Қошқарбаев

6.Б.Момышұлы

7.Т.Бигелдинов

Объяснение:қалғандарын әлі жазбадвм

Остались вопросы?