Напишіть рівняння реакцій між

запропонованими речовинами,

де це можливо:

Калій гідроксид, ферум(ІІ)гідроксид, ортофосфатна кислота, цинк,

сульфур(ІV)оксид, барій оксид, вода
Ответ
5 (1 оценка)
1
svetka1574 3 года назад
Светило науки - 19922 ответа - 80370 раз оказано помощи

Ответ:

Объяснение:

3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O

2KOH + SO2 = K2SO3 + H2O

3Fe(OH)2 + 2H3PO4 = Fe3(PO4)2 + 6H2O

2H3PO4 + 3Zn = Zn3(PO4)2 + 3H2

2H3PO4 + 3BaO = Ba3(PO4)2 + 3H2O

Zn + H2O = ZnO + H2

SO2 + BaO = BaSO3

SO2 + H2O = H2SO3

BaO + H2O = Ba(OH)2

Остались вопросы?