. Знайдзіце ў тэксце складаны сказ. Выпішыце гэты
сказ, вызначце яго від.
Увесь дзень парыла. Ластаўкі вырываліся са сваіх
гнёздаў і чыркалі тонкімі крыламі па лагодных хвалях ракі.
На крутых узбярэжжах щамацеў апалены сонцам званец.
Млосна пагойдваўся пад цёплым ветрыкам малады алешнік,
густа заплецены бела-зялёным хмелем. На тым беразе
Дзвіны імчаліся грузавыя
грузавыя машыны па размяклым ад
спякоты асфальце, і толькі рэха даносіла запозненыя гукі. 3-
за лесу пачала выпаўзаць шэра-сіняя хмара, акаймаваная
г залатым абадком чэрвеньскага сонца. Упалі першыя буйныя
кроплі дажджу і, нібыта крупiнкi жывога срэбра, задрыжалі
і пакаціліся па дарожным пыле. Па шырокай Дзвіне
заскакалі спорныя дажджынкі. Здавалася, хтосьці нябачнаю
рукою забівае мільёны шкляных цвікоў у шэрую роўнядзь
вады.​
Ответ
1 (3 оценки)
2
moi27 2 года назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Объяснение:

Думай сам бел яз памойка

Остались вопросы?